ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES I INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii

1. Jaki jest zakres tych Zasad?

Niniejsze Zasady dotyczą czynności użytkowników związanych z usługami cyfrowymi Bodo Michał Olczak. Zasady te nie obejmują sytuacji, w których użytkownik przekazuje informacje firmom innym niż Bodo Michał Olczak, takich jak:
• przechodzenie do strony internetowej nienależącej do Bodo z jednej z naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych (na przykład klikając na link lub reklamę);
• podczas korzystania z produktów innych niż produkty Bodo (takich jak urządzenia bezprzewodowe i przeglądarki internetowe) w połączeniu z usługami Bodo.

Informacje użytkownika mogą być w tym samym czasie objęte niniejszymi Zasadami oraz innymi zasadami dotyczącymi prywatności i plików cookie.  Na przykład, jeśli użytkownik łączy się z usługami Bodo poprzez sieć WiFi dostępną w hotelu lub w innym miejscu, wszelkie informacje zebrane w związku z korzystaniem z tej sieci mogą podlegać zasadom danego miejsca.

2. Co oznaczają pewne terminy?

 Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki danych. Strony internetowe umieszczają je w swojej przeglądarce, aby rozpoznać urządzenia użytkownika podczas powrotu do tej strony lub podczas odwiedzania innych witryn. Ciasteczka nie poruszają się samodzielnie w Internecie; są one przekazywane do przeglądarki użytkownika z serwera udostępniającego witrynę odwiedzaną przez tego użytkownika. Tylko serwer, który wysłał plik Cookie może później odczytać lub używać tego samego pliku Cookie.
• Flash Cookies mogą przechowywać bardziej złożone dane niż zwykłe Cookies. Są one wykorzystywane do zapamiętania ustawień, preferencji użytkownika i innych podobnych usług.
• Widżet to niewielki program lub aplikacja, które mogą być osadzone na stronie internetowej. Może on dostarczać informacje w czasie rzeczywistym, takie jak prognoza pogody. Widżety są często dostarczane przez osoby trzecie i pozwalają im na gromadzenie danych o użytkownikach przeglądających daną stronę.
• Server Log rejestruje aktywność internetową użytkownika przez jego komputer lub urządzenie i odgrywa kluczową rolę w poprawie działania strony internetowej i aplikacji mobilnej oraz wprowadzaniu nowych funkcji. Na przykład, może zapisywać poszukiwane przez użytkownika terminy. Może również rejestrować informacje przeglądarki, takie jak adres IP, typ urządzenia, jak długo użytkownik pozostaje na stronie internetowej i pliki Cookie jego przeglądarki.
 Sygnalizatory WWW to niewielkie elementy graficzne na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail. Mogą być używane do zapisywania stron i reklam, na które klika użytkownik, lub do śledzenia, jak dobrze działa e-mailowa kampania marketingowa.
• Niektóre strony internetowe mają wtyczki sieci społecznościowych lub innych stron trzecich. Wtyczki te mogą dostarczać informacje tym stronom, nawet jeśli użytkownik nie klika lub w inny sposób nie oddziałuje na nie. Może to również działać nawet gdy użytkownik nie posiada jeszcze konta u operatora tej strony internetowej. Sieci społecznościowe lub osoby trzecie mogą korzystać z identyfikatora podczas transmisji z przeglądarki użytkownika. Może to obejmować informacje dotyczące na przykład typu przeglądarki użytkownika, typu urządzenia, adresu IP i adresu URL strony internetowej, gdzie pojawia się wtyczka. W przypadku korzystania z usług portali społecznościowych, zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności.
 Dane osobowe to informacje, które identyfikują lub racjonalnie mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika.
 Dane anonimowe to informacje, które nie identyfikują i nie mogą zostać wykorzystane do identyfikacji użytkownika.
 Dane zbiorcze są tworzone, gdy duża ilość danych różnych osób jest przetwarzana i łączona w anonimowe grupy lub kategorie. Ze zbiorczych informacji można na przykład dowiedzieć się jaki procent odbiorców marketingowego e-maila przeglądało stronę kampanii Bodo, ale nie kim byli ci użytkownicy.
 Aplikacja mobilna to oprogramowanie, które działa w smartfonach, tabletach i innych urządzeniach przenośnych i pozwala użytkownikom na dostęp do pewnych usług.
• Strona internetowa to każda strona lub lokalizacja w Internecie, bez względu na to jakie urządzenie (telefon komórkowy, tablet, laptop, komputer, itd.) lub protokół (http, ftp lub inny) są używane do uzyskania dostępu do strony lub lokalizacji.
 Odpowiednia reklama to reklama, w której Bodo używa Danych zbiorczych o grupach osób (takich jak wiek, miejsce zamieszkania czy zainteresowania) do opracowania reklamy, która może być prawdopodobnie przydatna i istotna dla tej grupy. Nie wykorzystuje ona indywidualnych danych o upodobaniach danej osoby. „Internetowa reklama behawioralna” jest jednym z rodzajów Odpowiedniej reklamy, który wykorzystuje kategorie zainteresowań w oparciu o strony internetowe odwiedzane przez grupy ludzi, aby dostarczyć reklamę przez Internet.

3. W jakim celu używamy plików cookies i innych podobnych technologii?

Bodo używa plików cookies i podobnych technologii w następujących celach:

• Do świadczenia usług i poprawy doświadczenia użytkownika i / lub klienta;
• Aby dostarczyć użytkownikowi Odpowiednią reklamę;
• Do zapewnienia integralności sieci i jej bezpieczeństwa.

Bodo wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies: funkcjonalne, analityczne do rozwoju produktu, raportujące nt. reklamy i kierujące reklamę cyfrową do grup docelowych. Pliki te mogą być zarówno tymczasowymi (czyli opartymi na sesji) lub stałymi plikami cookies.

Wykorzystanie plików cookies i innych podobnych technologii zapewnia użytkownikom większy komfort obsługi Internetu. Wyłączenie plików cookies może całkowicie lub częściowo uniemożliwić korzystanie ze specyficznych funkcji niektórych z naszych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych.

Możemy wykorzystywać informacje, takie jak podane przez użytkownika preferencje, aby zapewnić mu reklamy produktów i usług Bodo. Reklamy te mogą być dostarczone na strony internetowe Bodo i aplikacje mobilne, co nazywa się reklamą „z pierwszej ręki”. Jest to nierozłącznie związane z naszymi usługami, a tym samym użytkownik nie może zrezygnować z tego typu reklamy.

My lub nasi partnerzy reklamowi mogą również korzystać z Anonimowych i Zbiorczych danych, które każdy z nas może posiadać, aby pomóc nam dostosować reklamy, które użytkownik może zobaczyć na stronie internetowej nienależącej do Bodo. Na przykład, jeśli użytkownik ogląda naszą reklamę na obcej stronie internetowej związanej z dekoracjami, to może później otrzymywać reklamy dotyczące materiałów dekoracyjnych dostarczanych przez Bodo na innej stronie. Nazywa się to „internetowa reklama behawioralna”.

Możemy również korzystać z informacji uzyskanych od naszych partnerów reklamowych w związku z korzystaniem przez użytkownika z produktów i usług Bodo, oraz informacji takich jak płeć i wiek użytkownika, aby dostarczyć Odpowiednią reklamę, która nie jest internetową reklamą behawioralną. Łączymy anonimowe informacje danego użytkownika z informacjami innych użytkowników w zbiorcze segmenty odbiorców. Segmenty te są oparte na konkretnych zainteresowaniach i / lub faktycznych charakterystykach, które mogłyby łączyć członków tego segmentu odbiorców. Bodo może wykorzystywać te informacje do wysyłania reklam, które uważamy za istotne dla tych zainteresowań lub charakterystyk. Naszym celem jest tworzenie zbiorczych segmentów odbiorców, które są na tyle duże, że nie można zidentyfikować żadnego z nich indywidualnie.

4. Jakie informacje zbieramy i w jaki sposób?

Możemy zbierać różne rodzaje informacji w oparciu o korzystanie przez użytkownika z produktów i usług Bodo. Możemy zbierać informacje techniczne i dotyczące użytkowania związane z usługami, które zapewniamy naszym użytkownikom, w tym informacje o tym, w jaki sposób korzystają oni z naszych usług, produktów, stron internetowych i aplikacji mobilnych, takie jak:
• Informacje nt. urządzenia (na przykład typ sprzętu, identyfikatory urządzenia, numery seryjne, ustawienia i oprogramowanie);
• informacje nt. przeglądania stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, takie jak adresy IP i URL; możemy również dowiedzieć się o odwiedzanych stronach, poświęconym czasie, oglądanych lub śledzonych linkach lub reklamach, wprowadzanych słowach wyszukiwania, częstotliwości otwierania aplikacji i innych podobnych informacjach.

Zbieramy informacje na wiele różnych sposobów, takich jak:
• automatycznie zbieramy informacje, kiedy używane są nasze produkty i usługi (na przykład za pomocą plików cookies, logów serwera strony internetowej i innych technologii);
• otrzymujemy informacje z zewnętrznych źródeł, takich jak dostępne w sprzedaży dane demograficzne.

5. Skąd otrzymujemy Anonimowe i Zbiorcze dane, w jaki sposób ich używamy i dzielimy się nimi?

Kiedy zbieramy prywatne informacje, które identyfikują użytkownika, możemy je utajnić w określonych celach. Usuwamy pola danych (takich jak nazwisko i adres), które mogą być użyte do identyfikacji użytkownika. Używamy również różnych technik statystycznych do utajniania danych.

Zbiorcze dane są formą Anonimowych danych. Dane, które spełniają określone kryteria łączymy w anonimowe grupy. Na przykład, w celu porównania zachowania klientów w różnych obszarach geograficznych, możemy połączyć dane klientów z każdego z tych obszarów geograficznych w anonimowe grupy i przeanalizować takie zbiorcze dane w celu zrozumienia, w jaki sposób różnią się poszczególne grupy.

Możemy udostępniać Anonimowe i Zbiorcze dane innym firmom i podmiotom dla konkretnych zastosowań. Świadomie nie pozwalamy innym stronom na zbieranie identyfikacyjnych informacji osobowych o aktywności użytkownika podczas korzystania przez niego ze stron internetowych, aplikacji mobilnych, produktów i usług Bodo.

6. Czy użytkownik może dokonać wyboru w odniesieniu do reklam kierowanych do niego?

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania niektórych rodzajów reklamy w Internecie lub na urządzeniu przenośnym. Kiedy widzimy w Internecie reklamy produktów i usług Bodo, które wyświetlają tę ikonę , należy kliknąć na nią, aby otrzymać informacje o tym, jak zrezygnować z tzw. ponownego kierowania oferty opartego na internetowej reklamie behawioralnej. Rezygnacji należy dokonać w każdej osobnej przeglądarce, którą chcemy wykluczyć.

Ponieważ tak zwana reklama „z pierwszej ręki” jest częścią usług otrzymywanych podczas odwiedzania stron internetowych Bodo i korzystania z aplikacji mobilnych Bodo, nie oferujemy możliwości rezygnacji z reklam z pierwszej ręki.

Pliki cookies lub inne podobne technologie nie są szkodliwe dla terminala lub plików użytkownika, ani nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub rozprzestrzeniania szkodliwego oprogramowania.

7. Czy zasady te mogą się zmienić?

Bodo może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do tych Zasad. Jednakże, jeśli zasady te zmienią się istotnie w niekorzystny sposób, Bodo zamieści zawiadomienie o takiej zmianie na swojej stronie głównej, które będzie widoczne przez 30 dni. Bodo zaleca odwiedzanie od czasu do czasu zakładki z tymi Zasadami w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami.

8. W jaki sposób skontaktować się z nami na temat tych Zasad

Zachęcamy do kontaktu z nami w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tych Zasad:

  Bodo Michał Olczak
   Ul. G.Morcinka 5 lok 32
   01-496 Warszawa 
   Tel: 22 638 41 98 
   Email: [email protected]    

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version