Wybór produktu

Do malowania stolarki drewnianej można zastosować jako podkład Tikkurila Everal Aqua Primer. Jako farby nawierzchniowe – np. wodorozcieńczalne emalie z linii Tikkurila Everal: Tikkurila Everal Aqua Matt [10] Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40]Tikkurila Everal Aqua Gloss [80]Jeżeli natomiast chcemy zastosować lakier to możemy użyć produktu Tikkurila Kiva.  Stolarkę z PCV lub aluminium możemy pomalować wykorzystując przykładowy zestaw: podkład Tikkurila Otex i nawierzchnia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40], pamiętając zawsze o wcześniejszym zmatowieniu malowanej powierzchni.

Warto pamiętać o tym, że szpachlówki do drewna inaczej chłoną barwione lakiery niż pozostała część drewnianej powierzchni.  Może to spowodować, że kolor końcowy nie będzie jednolity.

Przed malowaniem

Zazwyczaj temperatura powietrza, powierzchni i farby lub lakieru nie może być niższa niż +5°C (a dla produktów wodorozcieńczalnych +8°C).  Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z zaleceniami w karcie technicznej lub na etykiecie.

Kolor farby gruntującej powinien być taki sam lub najbardziej zbliżony do koloru warstwy nawierzchniowej.

Przed przystąpieniem do malowania, powinno się zdemontować lub zabezpieczyć (np. taśmą malarską) elementy wyposażenia stolarki, takie jak np. klamki, okucia itd.  Jeśli stolarka będzie malowana bez ich zdejmowania, skrzydła należy unieruchomić wkładając pod nie klin.

Ważne jest odpowiednie zaplanowanie malowania np. ramę okienną maluje się zaczynając od górnych partii.

W przypadku malowania powierzchni drewnianych produktami półtransparentnymi, ostateczny kolor drewna będzie zależał od rodzaju drewna, barwy i twardości oraz od liczby naniesionych warstw. Zaleca się wykonanie próby na niewielkiej powierzchni.

Nakładając produkty półtransparentne należy prowadź pędzel wzdłuż rysunku słojów tak, by uzyskać jednolity efekt końcowy.

Przed użyciem produkt trzeba dokładnie wymieszać, po czym odczekać 15 minut w celu pozbycia się pęcherzyków powietrza z farby.

W przypadku produktów tiksotropowych minimalny czas od mieszania do rozpoczęcia malowania należy przedłużyć do 1 godziny.

Podczas malowania

Należy dokładnie wymieszać produkt zarówno przed użyciem, jak i w trakcie malowania, pod warunkiem, że nie jest to produkt tiksotropowy. Taki produkt należy wymieszać dokładanie, a następnie odczekać około godziny przed przystąpieniem do malowania.

Wałek czy pędzel należy bezwzględnie umyć po zakończonym dniu pracy.

Nakładane warstwy powinny być cienkie. Lepiej jest nałożyć więcej cienkich warstw niż mniej grubych.

Po malowaniu

Niezwłocznie po zakończeniu malowania trzeba usunąć taśmę maskującą.

Pomieszczenie należy poddać intensywnej wentylacji.

Farbie musi całkowicie wyschnąć. Wyschnięcie tylko warstwy zewnętrznej farby lub lakieru nie wystarczy. W zależności od produktu i grubości powłoki, schnięcie może trwać od kilku dni do czterech tygodni.

Jeżeli pozostanie niewielka ilość farby lub lakieru, należy dokładnie zamknąć puszkę i odwrócić ją do góry dnem, aby ją uszczelnić. Otwarty i/lub barwiony produkt nie może być długo przechowywany.

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji.  Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy. Z reguły w każdym mieście działa kilka takich punktów odpowiedzialnych za zbiórkę materiałów przeznaczonych do utylizacji.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version