Wybór produktu

Rekomendowane produkty to m.in.: Tikkurila Parketti Ässä,Tikkurila Unica Super Lacquer, Tikkurila Betolux Akva, Tikkurila Betolux.

Elementy, o których należy pamiętać przy malowaniu podłóg:

szpachlówka do drewna pochłania barwione lakiery i oleje inaczej niż pozostała powierzchnia podłogi. Może to spowodować powstanie nierównego koloru.

produkt Tikkurila ParkettiiÄssä nie jest odpowiedni do powierzchni wykonanych z sosny diamentowej, dębu palonego lub stabilizowanego brązowego buku.

Farby Tikkurila Betolux Akva i Tikkurila Betolux mogą być stosowane do malowania podłóg i schodów drewnianych i betonowych np. w mieszkaniu, piwnicy, magazynach i saunie.

Przed malowaniem

Należy sprawdzić stan powierzchni podłogi i przeprowadzić niezbędne naprawy konstrukcyjne.

Zazwyczaj temperatura powietrza, powierzchni i farby, lakieru lub oleju nie może być mniejsza niż +5°C.  W przypadku produktów Tikkurila Betolux Akva i Tikkurila Betolux  temperatura podczas aplikacji musi wynosić powyżej +10°C;  w przypadku stosowania Tikkurila Parketti-Ässä temperatura musi mieć przynajmniej +15°C.  Dla produktu Tikkurila Parketti-Ässä Stain (Petsi) minimalna temperatura aplikacji to +15°C. Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.

Wilgotność względna drewna nie może przekraczać 15%.

Beton powinien być suchy i mieć przynajmniej 28 dni. Względna wilgotność betonu nie może przekraczać 97%, a wilgotność wagowa – 4%. Aby zmierzyć poziom wilgotności, należy za pomocą taśmy dokładnie przykleić do podłogi kawałek folii (1m kw.).  Jeśli po 24 godzinach pod folią zbierze się wilgoć , oznacza to że beton nie jest jeszcze wystarczająco suchy i nie można go malować.

Przed użyciem należy zapoznać się z zaleceniami podanymi na etykiecie produktu.

W przypadku malowania powierzchni drewnianych produktami półprzezroczystymi, ostateczny kolor drewna będzie zależał od rodzaju drewna, barwy i twardości oraz od liczby nałożonych warstw. Najpierw warto wypróbować lakier na niewielkiej powierzchni.

Stosując produkty półtransparentne zawsze należy nakładać je zgodnie z rysunkiem słojów drewna w celu uzyskania równego wykończenia.

Produkt przed użyciem trzeba dokładnie wymieszać.

Podczas malowania

Zalecane jest mieszanie produktu podczas nakładania.

Należy unikać aplikowania spienionego/napowietrzonego produktu.

Unikać nakładania grubych warstw z uwagi na długi okres schnięcia i marszczenie w trakcie suszenia.

Mycie narzędzi powinno odbywać się bezpośrednio po zakończeniu prac malarskich.

Po malowaniu

Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Pozwól farbie całkowicie wyschnąć. Wyschnięcie tylko warstwy zewnętrznej farby lub lakieru nie wystarczy. W zależności od produktu i grubości powłoki, schnięcie może trwać od kilku dni do czterech tygodni. Po tym okresie powierzchnie mogą być czyszczone i normalnie użytkowane.

Jeżeli pozostanie niewielka ilość farby lub lakieru, dokładnie zamknij puszkę i odwrócić ją wiekiem do dołu, aby ją uszczelnić. Otwarty i/lub barwiony produkt nie może być długo przechowywany.

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji.  Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy. Z reguły w każdym mieście działa kilka takich punktów odpowiedzialnych za zbiórkę materiałów przeznaczonych do utylizacji.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version